Scholen

U bent een school voor po of vo en hebt een vraag over een individuele leerling met (vermoedelijk) dyslexie of wil iets op schoolniveau met het thema dyslexie gaan doen.

U kunt dan bij het Dyslexie Centrum Rotterdam terecht voor:

  • Losse consultatiegesprekken over een (vermoedelijk) dyslectische leerling
  • Workshops en studiedagen over dyslexie.
  • Implementatie van het dyslexieprotocol PO of VO (o.a. Dyslexiebeleid, training dyslexiecoaches).
  • Supervisie op school aan de hand van casuïstiek van dyslectische leerlingen.
  • Externe begeleiding van dyslectische leerlingen.

Wilt u meer weten? Of heeft u gewoon een vraag? Bel dan met 010-4660222 of stuur een e-mail met uw vraag.

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.