Samenwerkingspartners


Voor het opleiden van dyslexiecoaches werkt Dyslexie Centrum Rotterdam samen met Koos Henneman van Advies en Scholing Dyslexie.

Voor de Hogeschool Rotterdam verzorgt Dyslexie Centrum Rotterdam al vanaf 2010  een leerroute voor dyslectische studenten en vanaf 2011 de Helpdesk Dyslexie.

Met de Erasmus Universiteit werken we sinds 2013 samen rondom keuzeonderwijs aan dyslectische studenten.

Andere samenwerkingspartners zijn SCOOR, de CED-Groep, het Seminarium voor Orthopedagogiek, SWV Lek en IJssel, SWV Duin- en Bollenstreek, Zadkine en diverse Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs.

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.