Dyslexie en talenonderwijs, Special 'Levende Talen Magazine'

Gepubliceerd op 12-04-2008

De auteurs van de serie artikelen over dyslexie en taalonderwijs zijn mening dat er nog het een en ander te verbeteren valt voor de situatie van leerlingen met dyslexie. Op grond van hun ervaring als nascholer, remedial teacher, talendocent en onderzoeker stellen zij vast, dat op school dyslexie een bekend gegeven mag zijn, maar dat lang niet voor alle leraren duidelijk is, hoe zij het best met dyslectische leerlingen om zouden kunnen gaan.

Bekijk en lees het hele magazine.

Inhoud

inhoud-levende-talen.png

Terug naar het overzicht

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.