Onderzoek - Particulieren

Dyslexie Centrum Rotterdam voert onderzoek uit bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor het dyslexieonderzoek zijn er twee varianten:

  • Dyslexieonderzoek volgens de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (voor volwassenen is ook een onderzoek in het Engels mogelijk).
  • Dyslexieonderzoek volgens de richtlijnen van het Protocol Diagnostiek en behandeling van dyslexie van de CVZ (met intelligentieonderzoek).

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de volgende onderzoeken:

  • Dyscalculieonderzoek volgens de richtlijnen van het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie;
  • Intelligentieonderzoek en schoolkeuze;
  • Leeronderzoek (didactisch niveau en leerstrategieën);
  • Psychologisch onderzoek (o.a. intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren, aandacht en concentratie, persoonlijkheidsaspecten).

De onderzoeken zijn inclusief intake, verslaglegging en nagesprek. Particulieren kunnen een aanvraag indienen door ons een e-mail te sturen.

Wij voeren alleen particulier onderzoek uit.
Mocht uw kind 12 jaar of jonger zijn en voldoen aan de criteria voor vergoeding (zie artikel criteria dyslexiezorg), dan verwijzen wij u door naar het IWAL www.iwal.nl of het RID www.dyslexie.net  Check ook bij uw verzekeraar met wie contracten zijn afgesloten (vanaf 1-1-2015 lopen de contracten via de gemeente).

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.