Tarieven voor onderzoek

De onderzoeken zijn inclusief

  • intake
  • verslaglegging
  • eindgesprek
  • eenmalig telefonisch consult door school, RT'er of logopedist


Alle tarieven gelden met ingang van 1 januari 2016, wijzigingen voorbehouden. Alle bedragen staan vermeld in euro's. 

  BTW-vrij
Dyslexie- of dyscalculieonderzoek standaard (zonder intelligentieonderzoek) bij basisschoolleerlingen die gemiddeld scoren op rekenen en begrijpend lezen/luisteren, bij vo-leerlingen VMBO-TL/HAVO/VWO, bij volwassenen met een vooropleiding (minimaal) op niveau 4 600,00
Dyslexie- of dyscalculieonderzoek uitgebreid, psychologisch onderzoek (met intelligentieonderzoek of sociaal emotioneel onderzoek) bij basisschoolleerlingen met laag scoren op alle vakgebieden, bij vo-leerlingen VMBO-BB of KB en waarbij niet eerder een intelligentieonderzoek is afgenomen, bij volwassenen met een opleidingniveau van MBO-3 of lager of die vanuit een niveau 2 opleiding zijn doorgestroomd naar hogere opleidingsniveaus. 900,00
Intelligentieonderzoek of leeronderzoek 450,00 
Second opinion (op basis van telefonische intake, dossieranalyse en telefonisch adviesgesprek) of 'updaten' van een eerder opgestelde dyslexieverklaring (niet bij ons afgegeven) 155,00
Intake, “los”adviesgesprek of 'updaten' dyslexieverklaring (bij ons afgegeven)   85,00
Behandeling (45 min)   70,00
Dyslexie- of dyscalculieverklaring (onbeperkt geldig, ook voor vervolgopleiding) de verklaring kan alleen in combinaite met een onderzoek worden afgegeven   50,00


Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan zo snel mogelijk, in ieder geval minimaal 24 uur van tevoren zodat er iemand anders ingepland kan worden. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Als u korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt of de afspraak zonder bericht niet nakomt, wordt 70 euro in rekening gebracht. 

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.